Hyrflickvän.se är en kampanj mot sexköp

Nytt om kampanjen

Under v.44 släppte vi en SIFO-undersökningen som bland annat visar att 1 av 7 män av de som svarade 
har en positiv inställning till att personer köper sex. Vi släppte även rapporten ”Sexköparens värld” som synliggör hur sexköpare skapar sin egen slutna världsbild där kvinnor avhumaniseras och där männen utövar “konsumentmakt” genom att bland annat recensera kvinnorna för att få dem att göra som de själva vill.

Under helgen v.41 registrerade sig 808 män för möjligheten att hyra en flickvän via sidan hyrflickvän.se. Var sjätte man som registrerade sig, 16,6%, sökte efter minderåriga tjejer – med andra ord begå övergrepp på barn. Sidan är i själva verket en del av en kampanj mot sexköp för att synliggöra de förskönande metoder, som sugardating, som lockar in unga i prostitution. Kampanjsidan har spridits genom Google Ads med olika sökord som “sugardating”, “sugarbabe” och så vidare. Dessutom har sidan spridits via flyers och posters runt om i Sverige.

Läs hela rapporten och SIFO-undersökningen längre ner på denna sida.

Sugardating innebär oftast att äldre män söker yngre kvinnor och erbjuder gåvor i utbyte mot hennes sällskap. Detta sällskap förväntas mycket ofta innehålla sexuella relationer och handlingar. Sugardating är med andra ord inte som vilken dating som helst eller en exklusiv form av dating, utan en skönmålning/omskrivning för prostitution där äldre män utnyttjar yngre tjejer – men även andra.

Men är det att utnyttja en person som ”vill” träffas och som dessutom får ”betalt” i form av gåvor? Ja, att köpa en annan människas kropp, oavsett om du betalar med pengar eller gåvor, är prostitution enligt sexköpslagen.

Visste du att:

 • Sugardating är ett av de vanligaste sätten att lockas in till prostitution för unga, framförallt tjejer, i Sverige? 
 • Genomsnittsåldern för den första erfarenheten av att unga utnyttjas i prostitution är så låg som 15 år?
 • Majoriteten av dem som säljer sex började utnyttjas redan som minderåriga och många av de män som köper sex gör det av en yngre kvinna, ibland under 18 år. 
 • 60-80 procent blir utsatta för fysiska, verbala och sexuella övergrepp.
 • Många är ekonomiskt utsatta och cirka 60 procent har utsatts för övergrepp under sin barndom. 
 • Människohandel även förekommer på escort- och sugardatingsidor? 

Kommersiell sexuell exploatering bygger alltid på ett utnyttjande av ojämlika relationer och finns därmed alltid en förövare och ett offer. Det våld som ofta förekommer kan inte göras till en privatsak. Du behövs för att synliggöra och motverka denna typ brottslighet och sexuellt våld. 

Bakom kampanjen står Anti-traffickingorganisationerna RealStars och Child10.

Läs mer om kampanjen längre ner på denna sida.

Behöver du hjälp med att inte begå brottet sexköp?

TA HJÄLP

Är du utsatt?

Hjälp

Få en inblick i Sexköparens värld

Läs rapporten ”Sexköparens värld” för att få en inblick i en för många dold värld. Människosynen som framkommer är viktig att föra fram i ljuset. Männen ser kvinnors kroppar samt sexuella handlingar som vilken tjänst som helst på en marknad där de själva är kunder med rätt att köpa, välja, bedöma och recensera.  Rapporten bekräftar flera av de myter som florerar i samhället samtidigt som sexköparna genom forumen inspirerar varandra och stärker sin maktposition.

Rapporten belyser frågor som ”konsumentmakt”, kvinnosyn, risker, relationen till trafficking samt moralen och självbilden.

Triggervarning: i rapporten förekommer avhumaniserande, nedvärderande och kränkande citat från sexköpare.

Läs rapporten

SIFO-undersökning

1 000 svenskar svarade på frågor i Kantar Sifos webbpanel under perioden 23 sep–4 okt 2020

1 av 7 män svarade 
att de har en positiv inställning till att personer köper sex.
– 14,4% av männen uppgav en positiv inställning till att personer köper sex. Bland kvinnorna var motsvarande siffra 1,4%.

Över hälften av männen svarade att de tror att det är vanligt att personer i prostitution/sexhandeln 
i Sverige är under 18 år.
– 50,3% av männen uppgav att de trodde att det var vanligt att personer i prostitution/sexhandeln i Sverige är under 18 år. Bland kvinnorna var motsvarande siffra 69,7%.

Nära 8 av 10 av männen svarade att de tror att det är vanligt att personer i prostitution/sexhandeln 
i Sverige är offer för människohandel.
– 79,6% av männen uppgav att de trodde att det var vanligt att personer i prostitution/sexhandeln i Sverige är offer för människohandel. Bland kvinnorna var motsvarande siffra 88,3%.

10% av männen som svarade att de tror att det är vanligt med människohandel har trots detta en positiv inställning till att personer köper sex.
– 79,6% av männen uppgav att de trodde att det var vanligt att personer i prostitution/sexhandeln i Sverige är offer för människohandel. 10,3% av dessa har trots detta en positiv inställning till att personer köper sex.

Ta del av hela SIFO-undersökningen här.

6 myter om sexköp

Ta ställning!

Myterna och skönmålningarna är många. För att öka möjligheterna att skydda människor från övergrepp samt de skador och konsekvenser som de resulterar i behövs kunskap om hur utsattheten för olika grupper ser ut samt om hur värderingar, attityder, myter och efterfrågan driver på den sexuella exploateringen.

Här kan vi alla hjälpas åt. Du kan till exempel säga ifrån och ta ställning när andra pratar positivt om sexköp, ta ställning mot pornografi, sprida kunskap hos vänner och bekanta, se till att din arbetsplats har policies mot sexköp och så vidare.

Men förutom det kan du:

1. Ladda ner och sprid kampanjen i dina egna kanaler.

Ladda ner

2. Skriv upp dig på maillista för en digital aktivistgrupp mot den sexuella exploateringens olika ansikten. Vi söker särskilt män.

  Vilka vi är & varför vi gör kampanjen

  Om kampanjen

  Kampanjen “Hyr flickvän” syftar till att sprida kunskap om sugardating och prostitutionens olika ansikten. Målet är att höja medvetenheten om samt motverka olika brott kopplade till sexuell exploatering (sexköp, koppleri och människohandel) och därmed motverka brotten. Vi vill skapa en debatt om denna typ av digitala bordeller och synliggöra vad det handlar om. Bakom kampanjen står Anti-traffickingorganisationerna RealStars och Child10.

  Kampanjen riktar sig till sexköpare, deras potentiella offer, potentiella sexköpare, den breda allmänheten och beslutsfattare. Om fler får kunskap om att sugardating nästan uteslutande handlar om prostitution kommer fler ta ställning mot denna form av digitala bordeller som i dag har en fristad på nätet.  

  Sugardating och liknande sidor är i dag bland de vanligaste sätten för unga tjejer – men även andra – i Sverige att luras in i prostitution då det framställs som något helt annat. Kampanjen syftar också till att göra detta till en angelägenhet för oss alla, så att vi tillsammans kan synliggöra vad detta handlar om, påverka personer i vår närhet och sätta press på aktörer som kan bidra till en förändring.

  Sexköpslagen

  För 20 år sedan blev Sverige det första landet i världen att kriminalisera sexköp. I Sverige innebär lagen att det är olagligt att köpa sex, men inte att sälja sex. Syftet med det är att erbjuda hjälp, stöd och exit ur en exploaterande situation i stället för att ytterligare förstärka utsattheten. Syftet är också att brottsoffren ska ha lättare att söka hjälp eller anmäla till polisen då personen själv inte riskerar att begå ett brott.  

  Lagen är även ett sätt för staten att slå fast att prostitution är skadligt för individen och samhället samt bidrar till att förstärka ojämlikhet i alla dess skepnader – något som sugardatingsidor är en del av.

  På senare år har flera länder följt Sveriges exempel och infört förbud mot sexköp. Några exempel är Frankrike, Norge, Nordirland, Kanada och senaste Israel. 2011 beslutade EU om ett direktiv om människohandel som ger medlemsstaterna en skyldighet att motverka efterfrågan på tjänster där offer för människohandel utnyttjas.

  När sexhandeln flyttade ut på nätet

  Samtidigt som sexköpslagen började tillämpas fick allt fler tillgång till internet. Det dröjde inte länge innan också sexhandeln flyttade ut på nätet. Till en början trevande men så småningom i allt större omfattning, med allt mer avancerade verktyg och med förskönande metoder. Nätet har dessvärre blivit en arena för utvecklingen av ojämlika och skadliga sexuella situationer, övergrepp, prostitution, grooming, våld och trafficking. I dag sker en klar majoritet av sexköpen via annonser på olika eskort, sugardating- och andra sociala mediesajter. 

  Sugardatingsidor och andra digitala bordeller

  De så kallade digitala bordellerna har vuxit i antal och tar olika skepnader, exempelvis i form av eskort- och sugardatingsidor. Gemensamt är att män som vill köpa sex kan välja bland ett stort utbud av unga kvinnor och ibland även barn, de flesta från utlandet och många tillgängliga dygnet runt. Många är utsatta för människohandel för sexuell exploatering. I Sverige finns idag mellan tio och femton sidor på nätet som förmedlar och erbjuder sexuella handlingar och så kallat “intima relationer”. Sugardatingsidor är förtäckta digitala bordeller som utger sig för att inte handla om sexuella handlingar mot ersättning – men genom att de riktar sig till ”sugerdaddys” som vill ha en ”sugerbabe” handlar det ofta om att yngre kvinnor får betalt av äldre ofta välbärgade män för sällskap och sexuella handlingar. Ersättning behöver inte ske genom pengar, istället kan det vara olika gåvor eller tjänster. På dessa sidor lockas många minderåriga in i en exploaterande situation med risk att utsättas för övergrepp. Enligt polisens lägesrapporter om människohandel för sexuella ändamål har förekomsten av sugerdatingsidor ökat varje år sedan 2017. En del av de så kallade digitala bordellerna är företag som är registrerade utomlands. Det finns få fällande domar, vilket betyder att driva en digital bordell är lukrativt och så gott som riskfritt.

  En följd av digitaliseringen är att sexhandeln på samma gång har blivit både mer dold och mer öppen. Dold då färre kommer i kontakt med de som säljs på samma sätt som när den var ett synligt inslag i gatubilden. Öppen då vem som helst kan gå in på hemsidorna och skaffa sig en bild av hur sexhandeln ser ut samt att den idag sprids både öppen och som förtäckt reklam på nätet för sexuella handlingar – off och online.

  “Konsumentmakt” som leder till än mer utsatthet

  När sexhandeln flyttade ut på nätet förändrades relationen mellan personen i prostitution och köpare (förövare). På gatan hade personen som sålde sex möjlighet att göra en snabb bedömning av den man som ville köpa sexuella tjänster. Idag kan hon i bästa fall få prata med mannen en kort stund innan han ringer på dörren. I de fall mötet arrangeras av en agentur eller en hallick vet hon ofta ingenting om honom innan han står på tröskeln. Mannen som sitter bakom tangentbordet har större makt än kvinnan – han kan göra enkla bedömningar med hjälp av bilder och information om vilka sexuella handlingar hon antas utföra, alternativt utsättas för, eller vilken form av “flickvänrelation” som planeras. 

  Är sexköparen inte nöjd med hennes “prestation” kan han skriva en negativ recension för att styra kvinnan i den riktning han vill. Det gör offren ännu mer utsatta. 

  Männen som vill utnyttja går också in på olika medieplattformar och söker unga och minderåriga på vanliga medieplattformar såsom Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat och så vidare. 

  För män är sexköp en av många möjliga fritidsaktiviteter – en hobby – medan det för den andra parten, ofta tjejen/kvinnan, oftast är en sista utväg för att få ihop pengar eller hantera en svår barndom med till exempel övergrepp. Eller, i de fall det handlar om människohandel, något som hon tvingas att göra för att aktörer inom den organiserade brottsligheten ska tjäna pengar på en annan människas prostitution.

  Hur kan ni veta att det var män som reggade sig?

  Precis som vid alla registreringar på internet kan vi aldrig veta vem som står bakom en profil. Sidan marknadsfördes främst via Google ads genom sökord som “teen porn”, sugarbabe, “köpa sex”, “sex-tjejer”, sugardaddy, sugardating etc. I annonseringen användes inte ord som sugarmama eller toyboy som annars oftare används för sugardating där en kvinna ersätter en yngre person. Folkhälsomyndighetens rapport Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 visar att 9,4 procent av männen i Sverige hade betalat eller gett annan ersättning för sex åtminstone en gång. Bland kvinnorna var andelen 0,4 procent. Utifrån den undersökningen går det 23 sexköpande män på varje sexköpande kvinna, vilket också talar starkt för att det är främst män som söker efter sexköp. Sidans beskrivning var dessutom explicit riktat till män/sugardaddys som sökte tjejer/sugarbabes. För undvika att riskera en för hög siffra valde vi att ta bort 10% av de registrerade männen.  

  Varför säger ni barn när det är tjejer över 15 år som är sexuellt myndiga?

  Alla personer under 18 år är barn och har särskilda rättigheter för att bland annat stärka barnets utveckling och ge skydd från våld och övergrepp. Detta regleras i Barnkonventionen som är lag i Sverige. Att ha fyllt 15 år har ingen som helst inverkan på rätten att inte bli utsatt för sexuella övergrepp eller exploatering.

  Är det inte brottsprovokation att lura in personer på en falsk sugardatingsida?

  Vi önskar att det hade kunna vara brottsligt att driva en vanlig sugardatingsida. Tyvärr är det inte det idag och vi vill se att det är möjligt att åtala personer bakom liknande sidor för koppleri. På många sugardatingsidor är man försiktig med att tala om att det förekommer sexköp i relationen utan ofta används andra omskrivningar, för att inte ses som uppmanare till brott. Vad gäller hyrflickvän.se så fanns inget brott att kunna begå eftersom de som registrerade sig inte kom i kontakt med någon utan landade på en sida med information om sexköpsbrottet samt vart man kan vända sig till stöd. Vi hade innan sidan laddades upp haft dialog med Polismyndigheten om sidan så de också var medvetna om att sidan var fejk. När det gäller brottsprovokation är det också så att endast polisen kan vara skyldiga till brottet brottsprovokation.

  Är det inte en stor risk att er kampanj bidrar till normalisering av eller uppmuntrar till sugardating?

  Det finns absolut en risk att en enskild affisch eller flyer kan bidra till normalisering av sugardating för en enskild person. Med kampanjen nådde vi ut till över 6 miljoner potentiella läsare genom över 115 artiklar – bara första 5 dagarna – som tydligt beskrivit sambandet mellan sugardating och prostitution. Med den spridningen av kampanjens budskap ser vi att den stora förflyttning som gjorts är att fler människor förstått den exploatering som sugardating innebär. Vi har dessutom fått mängder av meddelanden från personer som i frustration har rivit ner affischerna, vilket gör oss väldigt glada.

  Hur vanligt är det med minderåriga utsätts i sexhandeln?

  Vi vet inte hur många barn som utsätts för övergrepp genom kommersiell sexuell exploatering men erfarenhet av sex mot ersättning är vanligare bland unga. Ca 1,5% av eleverna i åk 3 på gymnasiet har erfarenhet av att utnyttjas sexuellt i utbyte mot ersättning, vilket är procentuellt fler än hos vuxna. Vi vet också att unga hbtq-personer är särskilt utsatta. Genomsnittsåldern för första erfarenheten att utnyttjas i prostitution är ca 15,5 år. Såväl polisen som många organisationer som möter barn vittnar nu om hur försköningar av prostitution, som t.ex. sugardating lurar in unga i prostitution. Vi önskar att alla som möter barn i sin profession pratar om -och ställer frågor kring detta, särskilt dem som möter barn i annan utsatthet, som elevhälsan, socialtjänsten och barn och ungdomsmottagningarna.

  Kan kampanjen locka sexköparna att gå in på sidorna och få gemenskap, utöva sin ”hobby” med fler – samt recensera kvinnor?

  De män som idag köper sex vet mycket väl var dessa sidor finns, och hur de fungerar. Allmänheten gör dock inte det – för att skapa förändring behöver samhället förstå hur denna värld ser ut och vilka föreställningar, åsikter och normer som formas och yttras. Kampanjen vill också påvisa behovet av att sidor som dessa stängs ner och att personerna bakom utreds för koppleri. Därför ser vi ett behov av att dra undan skynket som dessa män ofta gömmer sig bakom och kräva förändring som grundar sig i roten av problemet. Vi har samtidigt också startat en aktivistgrupp som framöver kommer att gå in i dessa forum för att spräcka de myter som de tillsammans skapar och upprätthåller.

  Varför har ni med sexköpares signaturer i rapporten?

  Signaturerna finns offentliga på internet. Då får det ta bort sina konton, de skyltar med sina sexköp.

  Sprider ni inte nedvärderande kommentarer om kvinnor vidare och därmed bidrar till den syn ni vill förändra?

  Vi förstår att innehållet kan vara triggande att läsa, varför vi har varit noga med att placera en triggervarning i början av varje bildserie som kan delas på sociala medier. Vi tror att innehållet, delvis just på grund av hur avhumaniserande det är, behöver nå omvärlden. Dessa forum är ofta en bubbla som allmänheten inte har någon som helst insyn i, och för att kunna skapa förändring behöver vi känna till hur den ser ut. Vi tror också att citaten kan få allmänheten att reagera på kvinnosynen som uttrycks, och därmed hjälpa till att uppmärksamma och förändra den, snarare än normalisera den.

  De utsattas verklighet

  ”I lägenheten hade han fotografier på sina två döttrar. Han sa att deras mamma var alkoholist och att han var den vettiga föräldern. Han gav mig alkohol och sedan hade vi sex.”

  Läs GP:s reportageserie om tjejerna som slutade vara tysta, SYSTRAR – och ta del av internationella berättelser från
 Space International.

  Om oss

  Realstars verkar för en bättre värld fri från trafficking med hjälp av budskapet Fair Sex, sex på lika villkor. Utöver att arbeta inom besöksnäringen och med svenska skolor för att diskutera trafficking och stärka värderingar för Fair Sex driver Realstars opinion för striktare lagar i Europa mot sexköp för att strypa efterfrågan på prostitution.

   

  Child10s vision är en värld fri från människohandel av barn. Vi tror att förändring uppnås genom ett holistiskt arbete med barnets rättigheter i centrum. Tillsammans med gräsrotsorganisationer och andra ledande experter utvecklar vi effektiva lösningar och driver påverkansarbete för att bekämpa människohandel och annan exploatering av barn.